nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 18/2002 (IX.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2002-09-25 - 2016-10-31
Domaszék község képviselő testületének 18/2002 (IX.25.) önkormányzati rendelete
A háziorvosi körzetek meghatározásáról

1.§Domaszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önálló orvosi tevékenységről szóló módosított 2000. évi II. törvény 2. § (1) bekezdése alapján Domaszék Község közigazgatási területén e rendelet mellékletében rögzített háziorvosi körzeteket határoz meg.

  1. Felnőtt háziorvosi I. körzet a rendelet 1. számú melléklete.
  2. Felnőtt háziorvosi II. körzet a rendelet 2. számú melléklete.
  3. Gyermek háziorvosi körzet a rendelet 3. számú melléklete.
  4. Fogorvosi háziorvosi körzet a rendelet 4. számú melléklete.2. §A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Börcsök Lajos sk.                                                                  Gulácsiné Somogyi Ilona sk.

   polgármester                                                                                      jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2002. szeptember 25.Domaszék, 2002. szeptember 25.

Gulácsiné Somogyi Ilona

jegyzőZáradék:

A rendelet az Európai Uniós Jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
26.5 KB
2. számú melléklet
27 KB
3. számú melléklet
29 KB
4. számú melléklet
29 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!