nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 6/2015 (IV.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-24 -tól
Domaszék község képviselő testületének 6/2015 (IV.23.) önkormányzati rendelete
A 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (4) alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Domaszék Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (02. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és Kincskereső Óvoda 2014. évi költségvetésének


         a) kiadási főösszegét                                 614.708  ezer forintban,

             betétlekötés forgalmát                            448.000  ezer forintban,


         b) bevételi főösszegét                                647.213  ezer forintban,

             betét megszüntetés forgalmát                415.495  ezer forintban,


             összes bevételi és kiadási főösszegét     1.062.708 ezer forintban,

         c) költségvetési egyenleget                         0   Ft-ban   állapítja meg. ”


                                                            2.§


A rendelet 5. §. (1) és (2) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


                     Megnevezés                                               e Ft

- Működési kiadások előirányzata összesen:           543.312

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                         151.762

- munkaadókat terhelő járulékok:                    39.615

- dologi jellegű kiadások:                             205.310

- pénzeszköz átadások:                              146.625


A speciális célú támogatások az alábbiakból állnak:


-KFT pénzeszköz átadás                                                32.600 e Ft

-Civil szervezetek támogatása                                           7.771 e Ft

-Bursa Hungarica támogatás                                               130 e Ft

............................................................................................................

Összesen:                                                                          40.501 e Ft


SZKTT-nek működési célú pénzeszköz átadás:                      24.272 e Ft


(2) Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:


         -Civil szervezetek támogatása:                                 7.771 e Ft összegben;

         -BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat                        130 e Ft összegben.”


3. §


 A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 71.396 ezer forint. (7. sz. melléklet)”

4. §


A rendelet 9.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9.§.(2) Az Önkormányzat pénzmaradványa: 39.175 ezer forint.”


5. §


A rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat létszám-előirányzatát:

  54,5 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.


  1. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.


Polgármesteri Hivatal                                                  14     fő

Önkormányzat                                                             5     fő

Sportcsarnok                                                               2     fő

Domaszék Óvoda                                                       27,5  fő

Domaszék Iskola                                                         5     fő

Könyvtár                                                                     1     fő


                                                                  Összesen:          54,5  fő  ”

                                                                 

                                                                             6 §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.                        Kispéter Géza sk.                                          dr. Csányi Imre sk.

                          polgármester                                                        jegyző                                      

                                                            
Záradék: a rendelet kihirdetésének napja. 2015. április 23.dr. Csányi Imre

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
3. számú melléklet
27.5 KB
4. számú melléklet
14.5 KB
5. számú melléklet
66 KB
6. számú melléklet
51.5 KB
7. számú melléklet
36 KB
13. számú melléklet
11.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!