nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 19/2014 (XII.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-12-12 - 2020-06-17
Domaszék község képviselő testületének 19/2014 (XII.11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról

szóló 14/2001. (VI.20. Kt. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a lakások és egyéb helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79-80. §-ai  felhatalmazása alapján az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról szóló 14/2001 (VI. 20.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:1. §A Rendelet 7. § (2) bekezdésével meghatározott 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.2. §


A rendelet 2015. január 1-jével lép hatályba.


Kispéter Géza sk.                                                            dr. Csányi Imre sk.

   polgármester                                                                          jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. december 11.
               dr. Csányi Imre

                        jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
27 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!