nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 17/2019 (XII.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-01 - 2020-06-17
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 17/2019 (XII.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról szóló 14/2001 (VI.20.) Kt. rendelet módosításáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a lakások és egyéb helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79-90. §-ai felhatalmazása alapján az önkormányzat tulajdonában levő lakások bérbeadásáról szóló 14/2001 (VI.20) Kt. rendelet (továbbiakban: Rendelet ) módosítására a következőt rendeli el:


1. §


A Rendelet 7. § (2) bekezdésével meghatározott 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.2. §E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.


   Sziráki Krisztián sk.                                                                     dr. Csányi Imre sk.

       polgármester                                                                                     jegyzőZáradék: a rendelet kihirdetve 2019. december 17. napján.                                                                                                       dr. Csányi Imre

                                                                                                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
4.75 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!