nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 7/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-28 - 2016-05-29
Domaszék község képviselő testületének 7/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:1. §


(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.2. §E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.
                        Kispéter Géza sk.                                          dr. Csányi Imre sk.

                        polgármester                                                       jegyző


A rendelet kihirdetésének időpontja: 2016. május 27.        dr. Csányi Imre

             jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
48.5 KB
2. számú melléklet
7 KB
3. számú melléklet
18.5 KB
4. számú melléklet
12 KB
5. számú melléklet
43 KB
6. számú melléklet
10.5 KB
7. számú melléklet
8.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!