nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-30 -tól
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2018. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Várkesző Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló, 2011.. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetési zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásról a következőket rendeli el:
1.§


(1) A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2018 . évi bevétele 44.009.425

forint volt.

(2) A bevételek részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.2.§


(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi kiadásait 36.687.656 forintban állapítja

meg.

(2) A kiadások részletezését a 2. , 2/1, 2/1)a, 2/1)b, 3. 4. számú melléklet tartalmazza.3.§


(1) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza


(2) A 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege a 6. számú

mellékletben található.


4.§


(1) A Képviselőtestület a 2018.évi pénzmaradványt 7.321.769 forintban határozza meg,

az 7.sz melléklet szerinti részletezésben.

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a 2018. évi pénzmaradvány a 2019. évi

bevételek között szerepel.


5.§


Az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, az egyéb állami pénzalapokkal, valamint a helyi önkormányzatok általános és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásokkal való elszámolást a 8. számú melléklet jeleníti meg.

6.§


Az önkormányzat Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközei, forgóeszközei és pénzeszközei összesen 50.405.578 Ft volt 2018. december 31-én. Ezek részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.


7.§


Az önkormányzat 2018. év végi adósságállománya a 10. számú, 2018. évi pénzeszközeinek változása pedig a 11. számú mellékletben szerepel.


8.§


A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása a

jogszabályi előírásoknak megfelelően a takarékosság messzemenő figyelembevételével

történt.9.§.(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Várkesző Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelete, valamint a Várkesző

község Önkormányzat 2017 évi zárszámadásáról és pénzmaradvány

jóváhagyásáról szóló 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete.
Hegyiné Böröcz Adél          Ferencz Dezső

jegyző                           polgármester


Kihirdetve: Várkesző, 2019. május 30.Hegyiné Böröcz Adél

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Zárszámadás mellékletei
169.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!