nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-01 - 2016-03-02
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2015. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szabadbattyán Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testületének

3 /2016. (II.16.)  önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2015. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szabadbattyán Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével – a következőket rendeli el:  


1.§ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2015. (VI.27.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 4.§ (2) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja

  1. személyi gondozás keretében   590,- Ft/fő/óra
  2. szociális segítés keretében       590, Ft/fő/óra”


2.§ Ez a rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba,és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 


Polyák István Vilmos                                   Némethné dr. Jenei Éva

polgármester                                                           jegyzőZáradék:

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2016. február 16-án kifüggesztéssel kihirdettem.Szabadbattyán, 2016. február 16.


Némethné dr. Jenei Éva

jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
3/2016.(II.16.)
50.19 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!