nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközség Képviselő-testületének 9/2018 (XII.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 - 2020-06-17
Domaszék Nagyközség Képviselő-testületének 9/2018 (XII.13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról szóló 14/2001. (VI.20.) Kt. rendelet módosítása

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a lakások és egyéb helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79-80. §-ai  felhatalmazása alapján az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról szóló 14/2001 (VI. 20.) Kt. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőt rendeli el:1. §A Rendelet 7. § (2) bekezdésével meghatározott 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.2. §


E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.Kispéter Géza sk.                                                                        dr. Csányi Imre sk.

  polgármester                                                                                       jegyző


Záradék: a rendelet kihirdetve: 2018. december 13. napján.                                                                                                    Dr. Csányi Imre

                                                                                                            JegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
28.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!