nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020.(VI.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-06-24 - 2020-06-25
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020.(VI.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:   1. §
 1. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése


Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Alaprendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési fő összegét 349.156 ezer forintban állapítja meg.

 (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

 1. a költségvetési bevételek összege: 284.199 ezer forint,
 2. a költségvetési kiadások összege: 349.156 ezer forint,
 3. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 64.957 ezer forint.”


  2. §


  1. Az Alaprendelet 3.§-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  „(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:         151.033  ezer forint,

  b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:     17.355  ezer forint,

  c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                               68.000  ezer forint,

  d) B4. Működési bevételek:                                                                 12.227  ezer forint,

  e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                            30.100 ezer forint,

  f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                            5.484  ezer forint,

  g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                ezer forint,

  h) B8 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll.                                     ezer forint

  i) Költségvetési bevételek összesen:                                                  284.199 ezer forint.


  (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

  a) a kötelező feladatok bevételei:                               254.099  ezer forint,

  b) az önként vállalt feladatok bevételei:                     30.100 ezer forint,

  c) az államigazgatási feladatok bevételei:                              - ezer forint.


  (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

  1. működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 236.744 ezer forint,
  2. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 47.455 ezer forint.”

  1. Az Alaprendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

  3. §


  Az Alaprendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

  „(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

  a) K1. Személyi juttatások:                                                                       98.675 ezer forint,

  b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    21.133 ezer forint,

  c) K3. Dologi kiadások:                                                                          105.446 ezer forint,

  d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          6.259 ezer forint,

  e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                   26.192 ezer forint,

  f) K6. Beruházások:                                                                                34.186 ezer forint,

  g) K7. Felújítások:                                                                                   42.269 ezer forint,

  h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           ezer forint,

  i) K.9. Finanszírozási kiadások                                                              14.996 ezer forint

  j) Költségvetési kiadások összesen:                                                    349.156 ezer forint.


  (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

  a) a kötelező feladatok kiadásai: 262.001 ezer forint,

  b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 87.155 ezer forint,

  c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.


  (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

  a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:    272.701 ezer forint,

  b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 76.455 ezer forint.”


  4. §


  Az Alaprendelet 7.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  „(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt                kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 14.431 ezer forint, melyből:

  a) az általános tartalék 14.431 ezer forint,

  b) a céltartalék - ezer forint.”


  5. §


  Az Alaprendelet 10.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  „(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

  a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)   -35.957 ezer forint hiány,

  b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) – 29.000 ezer forint hiány.”


  6.§

  2. A Polgármesteri Hivatal


  (1) Az Alaprendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

  „(1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:        1.748 ezer forint,

  b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          - ezer forint,

  c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   - ezer forint,

  d) B4. Működési bevételek:                                                                     -  ezer forint,

  e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                - ezer forint,

  f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               - ezer forint,

  g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                        - ezer forint,

  h) B8. Finanszírozási bevételek                                                      42.235 ezer forint,

   Költségvetési bevételek összesen:                                                           43.983 ezer forint.


  (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

  a) a kötelező feladatok bevételei: 43.983 ezer forint,

  b) az önként vállalt feladatok bevételei: -  ezer forint,

  c) az államigazgatási feladatok bevételei: -  ezer forint.


  (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:                 

  a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 43.983 ezer forint,

  b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.”


  (2) Az Alaprendelet 13.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  „(1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  a) K1. Személyi juttatások:                                                                     31.391 ezer forint,

  b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  6.640 ezer forint,

  c) K3. Dologi kiadások:                                                                          5.952 ezer forint,

  d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              - ezer forint,

  e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                         - ezer forint,

  f) K6. Beruházások:                                                                                       - ezer forint,

  g) K7. Felújítások:                                                                                          - ezer forint,

  h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                     - ezer forint,

  i) Költségvetési kiadások összesen:                                                   43.983 ezer forint.


  (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

  a) a kötelező feladatok kiadásai 43.983 ezer forint,

  b) az önként vállalt feladatok kiadásai - ezer forint,

  c) az államigazgatási feladatok kiadásai - ezer forint.


  (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

  a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 43.983 ezer forint,

  b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.”


  7. §

  3. Rábapatonai Katica Óvoda költségvetése


  (1) Az Alaprendelet 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

  „(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:       -.............  ezer forint,

  b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: -.............   ezer forint,

  c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                             -............. ezer forint,

  d) B4. Működési bevételek:                                                               -............. ezer forint,

  e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                         -............. ezer forint,

  f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                        -............. ezer forint,

  g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                 -............. ezer forint,

  h) B8. Finanszírozási bevételek                                                            63.533 ezer forint,

   Költségvetési bevételek összesen:                                                           63.533 ezer forint.


  (2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből:

  a) a kötelező feladatok bevételei: 63.533 ezer forint,

  b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

  c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.


  (3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

  a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 63.533 ezer forint,

  b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.”


  (2) Az Alaprendelet 18.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

  „(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  a) K1. Személyi juttatások:                                                                          39.224 ezer forint,

  b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        8.944 ezer forint,

  c) K3. Dologi kiadások:                                                                              12.850 ezer forint,

  d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                    - ezer forint,

  e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                - ezer forint,

  f) K6. Beruházások:                                                                                             - ezer forint,

  g) K7. Felújítások:                                                                                        2.515 ezer forint,

  h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           - ezer forint,

  i) Költségvetési kiadások összesen:                                                          63.533 ezer forint.


  (2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból:

  a) a kötelező feladatok kiadásai: 63.533 ezer forint,

  b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,

  c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.


  (3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

  a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 63.533 ezer forint,

  b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.”


  8.§

  4. Az önkormányzat saját költségvetése


  Az Alaprendelet 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

   „(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

  a)  a költségvetési bevételek összege: 282.451 ezer forint,

  b) a költségvetési kiadások összege: 241.640 ezer forint,

  c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 40.811 ezer forint többlet.”  9.§


  Az Alaprendelet 22.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

  „(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:


  a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:       149.285 ezer forint,

  b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:   17.355 ezer forint,

  c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                            68.000 ezer forint,

  d) B4. Működési bevételek:                                                              12.227 ezer forint,

  e) B5. Felhalmozási bevételek                                                          30.100 ezer forint,

  f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                        5.484 ezer forint,

  g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                            ezer forint,

  h) B8. Hosszú lejárató hitelek, kölcsönök felv. pü-i váll.                                ezer forint

  i) Költségvetési bevételek összesen:                                              282.451 ezer forint.


  (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

  a) a kötelező feladatok bevételei: 252.351 ezer forint,

  b) az önként vállalt feladatok bevételei: 30.100 ezer forint,

  c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.


  (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

  a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 234.996 ezer forint,

  b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 47.455 ezer forint.”


  10.§


  Az Alaprendelet 23.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

   „(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  a) K1. Személyi juttatások:                                                                   28.060 ezer forint,

  b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  5.549 ezer forint,

  c) K3. Dologi kiadások:                                                                        86.644 ezer forint,

  d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                      6.259 ezer forint,

  e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                26.192 ezer forint,

  f) K6. Beruházások:                                                                             34.186 ezer forint,

  g) K7. Felújítások:                                                                                39.754 ezer forint,

  h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                    - ezer forint,

  i) K9. Finanszírozási kiadások                                                            14.996 ezer forint

  j) Költségvetési kiadások összesen:                                                 241.640 ezer forint.


  (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

  a) a kötelező feladatok kiadásai: 157.000 ezer forint,

  b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 84.640 ezer forint,

  c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.


  (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

  a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 167.700 ezer forint,

  b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 73.940 ezer forint.”


  11.§

  5. Záró rendelkezések


  Ez a rendelet 2020. június 24-én, a kihirdetése időpontjában lép hatályba.  Csatolmányok

  Megnevezés méret
  1. sz. melléklet
  78 KB
  ÁHT mérlegek
  124.5 KB
  8/2020. (VI.24.) ök. rendelet
  6.87 MB
  Hatásvizsgálat
  853.66 KB


  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
  Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!