nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 13/2016 (X.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-29 -tól
Domaszék község képviselő testületének 13/2016 (X.28.) önkormányzati rendelete
A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Domaszék Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Domaszék Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 3. § A képviselő-testület az Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és Kincskereső Óvoda  2016. évi költségvetésének


         a) kiadási főösszegét                        668.168  ezer forintban,

         b) bevételi főösszegét                       668.168  ezer forintban,

         c) költségvetési egyenleget                         0   Ft-ban   állapítja meg. „2. §


A rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


                     Megnevezés                                               e Ft

- Működési kiadások előirányzata összesen:       586.604

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                     181.554

- munkaadókat terhelő járulékok:                48.547

- dologi jellegű kiadások:                          168.333

- pénzeszköz átadások:                             71.796

-tartalékok:                                                96.360

-szociális ellátások:                                     8.890


Az 1. címen szereplő támogatások az alábbiakból állnak:


-KFT pénzeszköz átadás                                      33.000 e Ft

-Civil szervezetek támogatása                                 6.503 e Ft

-Bursa Hungarica támogatás                                      295 e Ft

-Társulásoknak műk. Célú átadás                           1.235 e Ft

Egyéb nonprofit szervezet támogatása                    1.100 e Ft

Kéményseprő szolgáltatás támogatás (pályázatból)    487 e

............................................................................................................

Összesen:                                                           42.620 e Ft


Szintén 1. címen a Domatisz Kft-nek pénzeszköz átadás rendezvényekhez kapcsolódóan:                                                      628 e Ft


A 4. címen az SZKTT-nek működési célú pénzeszköz átadás:     22.630 e Ft(2) Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:


         -Civil szervezetek támogatása:                            6.503 e Ft összegben;

         -BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat                    295 e Ft összegben.3. §


 A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. §  Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 81.866 ezer forint.

                                                                                   

                                                                                      4. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
            Kispéter Géza sk.                                      dr. Csányi Imre  sk.

               polgármester                                                  jegyző                                      

                                                            


Záradék: a rendelet kihirdetésének napja. 2016. október 28.
                                                                             dr. Csányi Imre

 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
3. számú melléklet
23.5 KB
4. számú melléklet
14.5 KB
4.a. számú melléklet
19.5 KB
5. számú melléklet
52 KB
5.a számú melléklet
33.5 KB
7. számú melléklet
37 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!