nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-11-29 - 2019-12-02
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(V.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csögle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) és 143. § (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület szervezeti- és működési szabályzatáról szóló 9/2013.(V.10.) önkormányzati rendelet alábbiak szerinti módosítását rendeli el:


1.§ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(V.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


(1) Az Önkormányzat törvényben meghatározott kötelezően ellátandó feladatok ellátásán túl – saját felelősségére, a jogszabályokban előírt feltételek szerint – vállalkozási tevékenységet is folytathat, amelynek felső határa az önkormányzat kiadás előirányzatának 10%-a lehet.


2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                Kustos Péter sk.                                                                              Dr. Cseh Balázs sk.

          polgármester                                                                                            jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendelet a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. november 28. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Csögle, 2019. november 28.
Dr. Cseh Balázs sk.

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!