nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (I.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-16 - 2020-01-20
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (I.15.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/2014.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:1.§ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/2014.(X.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a 12/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezést visszavonja és az eredeti rendelkezés lép a helyébe az alábbiak szerint:


,,(2) Évi 7.000 ft/év összegű adókedvezmény illeti meg a kommunális adó fizetési kötelezettség alól azt a magánszemélyt, aki az adott ingatlan vonatkozásában állandó lakosként lakóhellyel rendelkezik Csögle községben.”2.§ Ezen rendelet 2020. január 1. napjával visszahelyezi az eredeti rendelet rendelkezéseit.
         Kustos Péter sk.                                                                                  Bendes István sk.

           polgármester                                                                                            jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Csögle Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. január 15. napján kihirdetésre került.

Csögle, 2020. január 15.Bendes István sk.

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!