nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-01 - 2016-02-29
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete
az intézményi térítési díjakról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2015. (II.10.)  önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjakról 


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában  kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság és a Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság  előzetes véleményével - a  következőket rendeli el:1.§ (1) A képviselő-testület az  Batthyány Lajos Általános Iskolában

                   a) tízórai-uzsonna intézményi térítési díját    127 Ft + Áfa /adag

                   b) ebéd intézményi térítési díját                   267 Ft+áfa/adag

           összegben állapítja meg.


      (2) A képviselő-testület az ÁMK Cifrakert Óvodában a  gyermek-

 étkeztetés

                            a) tízórai intézményi térítési díját           67 Ft+áfa/adag

                            b) ebéd intézményi térítési díját          172 Ft+áfa/adag

                            c) uzsonna intézményi térítési díját       53  Ft+áfa/adag

              összegben állapítja meg.       (3)  A képviselő-testület a szociális étkeztetés intézményi térítési díját

a) ha az ellátást igénylő esetében  az egy főre számított havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét:  térítésmentes 

b) ha az ellátást igénylő esetében az egy főre számított havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum  összege vagy annál magasabb, de nem éri el a nyugdíjminimum 250 %-át : 450,- Ft + áfa/nap

c)  ha az ellátást igénylő esetében az egy főre számított havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-át meghaladja: 480,- Ft+ Áfa/nap

d) az étel kiszállítását  bruttó 50,-  Ft/fő/nap


összegben állapítja meg.

        

          (4) A képviselő-testület a gyermek-vendégétkeztetés 

                            a) tízórai intézményi térítési díját         200 Ft+áfa/adag

                            b) ebéd intézményi térítési díját           512 Ft+áfa/adag

              összegben állapítja meg.     (5) A képviselő-testület az alkalmazottak intézményi térítési díját:

      512,- Ft+áfa/adag összegben   állapítja meg

              2.§ (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján  lép hatályba

      (2) Hatályát veszti az intézményi térítési díjakról szóló 5/2014. (II.21.)

           önkormányzati rendelet.
                       Polyák István Vilmos                                                         Némethné dr. Jenei Éva

                            polgármester                                                                               jegyzőZáradék:


A rendeletet Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel 2015. február 10. napján kihirdettem.

A rendelet-tervezet 2015.  január 25. napjától a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján társadalmi egyeztetésre kifüggesztésre került. Ellene észrevétel, bejelentés nem érkezett.
Némethné dr. Jenei Éva

JegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!