nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 8/2017 (V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-26 -tól
Domaszék község képviselő testületének 8/2017 (V.25.) önkormányzati rendelete
A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Domaszék Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 3. § A képviselő-testület a Domaszék Községi  Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és Kincskereső Óvoda  2016. évi költségvetésének


         a) kiadási főösszegét                        690.320  ezer forintban,

         b) bevételi főösszegét                       690.320  ezer forintban,

         c) költségvetési egyenleget                         0   Ft-ban   állapítja meg. „2.§


A rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


                     Megnevezés                                               e Ft

- Működési kiadások előirányzata összesen:       595.995

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                         178.858

- munkaadókat terhelő járulékok:                    48.361

- dologi jellegű kiadások:                             173.274

- pénzeszköz átadások:                              186.612

-tartalékok:                                                 103.949

-szociális ellátások:                                        8.890


Az 1. címen szereplő támogatások az alábbiakból állnak:


-KFT pénzeszköz átadás                                                 40.817 e Ft

-Civil szervezetek támogatása                                            6.503 e Ft

-Bursa Hungarica támogatás                                                 295 e Ft

-Egyéb nonprofit szervezet támogatása                              1.140 e Ft

-Társulások működési célú támogatása                              1.236 e Ft

Kéményseprő szolgáltatás támogatás (pályázatból)               487 e

............................................................................................................

Összesen:                                                                      50.478 e Ft


Szintén 1. címen a Domatisz Kft-nek pénzeszköz átadás rendezvényekhez kapcsolódóan:                                                      628 e Ft


A 4. címen az SZKTT-nek működési célú pénzeszköz átadás:     23.340 e Ft(2) Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:


         -Civil szervezetek támogatása:                            6.503 e Ft összegben;

         -BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat                    295 e Ft összegben.3. §


 A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. §  Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 83.503 ezer forint.

                                                                                   

                                                                                      4. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
            Kispéter Géza sk.                                      dr. Csányi Imre sk.

               polgármester                                                   jegyző                               

                                                            Záradék: a rendelet kihirdetésének napja. 2017. május 25.dr. Csányi Imre

    jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
3. számú melléklet
39 KB
4. számú melléklet
11 KB
4.a számú melléklet
17.5 KB
5. számú melléklet
64 KB
5.a. számú melléklet
42 KB
7. számú melléklet
39.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!