nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-01 - 2016-12-02
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 33/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 33/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményével – a következőket rendeli el:1.§ Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a  közterületek használatáról szóló 33/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete ( a továbbiakban: Alaprendelet)  5.§ (8) bekezdése hatályát veszti.


2.§ Az Alaprendelet 3. melléklet számozása „ 2  melléklet „ számozásra módosul.


3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
Polyák István Vilmos                                                              Némethné dr. Jenei Éva

polgármester                                                                                      jegyző
Záradék:


A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel kihirdettem.


Szabadbattyán, 2016. november 30.


Némethné dr. Jenei Éva

jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
15/2016.(XI.30.) önk.rend.
49.15 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!