nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközség képviselő-testületének 4/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-31 -tól
Domaszék Nagyközség képviselő-testületének 4/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete
A 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a 32. cikk (2) bekezdésben biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint az állami hozzájárulások elszámolásáról a következőket rendeli el:


  1. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót


1.286.197.812 Ft bevétellel

   883.420.764 Ft kiadással fogadja el

 ebből felhalmozási bevétel            232.803.779 Ft                                     

           felhalmozási kiadás             331.270.483 Ft            


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek teljesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

  1. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi kiadásainak teljesítését kormányzati funkciónkénti összesítésben a 2. sz. melléklet tartalmazza.


  1. §


A Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi kiadásainak összesítő kimutatását intézményenként a 3. sz. melléklet tartalmazza.


  1. §


A Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi fejlesztési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. sz. melléklet tartalmazza.


  1. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi könyvviteli mérlegét az 5. sz. melléklet tartalmazza intézményenként és összevontan.


6. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulásáról a 6. sz. melléklet tartalmazza.                                                                                                7. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi pénzeszközeinek változását a 7. sz. melléklet tartalmazza.
8. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi részesedésit a 8. sz. melléklet tartalmazza.

                                                                                


                                                                                                9. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat civil szervezetek 2018. évi támogatásának teljesítését a 9. sz. melléklet tartalmazza.


                                                                                              10. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi maradványkimutatását a 10. sz. melléklet tartalmazza.
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.                 Kispéter Géza sk.                                                                            dr. Csányi Imre sk.

                    polgármester                                                                                           jegyző
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2019. május 30.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
37.42 KB
2. sz. melléklet
38.27 KB
3. sz. melléklet
13.71 KB
4. sz. melléklet
23.15 KB
5. sz. melléklet
31.79 KB
6. sz. melléklet
13.92 KB
7. sz. melléklet
19.72 KB
8. sz. melléklet
11.2 KB
9. sz. melléklet
13.12 KB
10. sz. melléklet
40.59 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!