nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 1/2017 (I.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-01 -tól
Domaszék község képviselő testületének 1/2017 (I.16.) önkormányzati rendelete
A helyi iparűzési adóról szóló 13/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) és h) pontjában biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2. számú mellékletének II. A. 4. pontjának, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésének, 42/C. § (4) bekezdésének és 43. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a helyi iparűzési adóról szóló 13/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


1. §


A Rendelet az alábbi címmel és 1/A. §-szal egészül ki:


„Bejelentkezés, adóbevallás, változás-bejelentés

1/A. §


(1) Az adóalany, bevallás-benyújtásra kötelezett a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló pénzügyminiszteri rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) szerinti, az adónemre vonatkozó bevallási nyomtatványon elektronikusan is teljesítheti.

(2) Az adózó a bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettségét a helyi iparűzési adóban a PM rendelet szerinti, a bejelentkezésről, változás-bejelentésről szóló nyomtatványon elektronikusan is teljesítheti.”


Záró rendelkezés

2. §


E rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba.Kispéter Géza sk.                                                                              dr. Csányi Imre sk.

polgármester                                                                                                 jegyző
A rendelet kihirdetve 2017. január 16. napján.


                                                                                                          dr. Csányi Imre

                                                                                                                 jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!