nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-01 -tól
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számárólSzabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Helyi népszavazást a település választópolgárai huszonöt százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
     Polyák  István Vilmos                                                                                Némethné dr. Jenei Éva

            polgármester                                                                                                   jegyzőZáradék:

A rendelet-tervezet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján  2015. március 13. napjától  2015. március 30. napjáig társadalmi egyeztetésre  kifüggesztésre került.

Ellene észrevétel, bejelentés, vélemény nem érkezett.

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel kihirdettem.

Szabadbattyán, 2015. március 31.


Némethné dr. Jenei Éva – jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!