nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 9/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-07-01 - 2016-07-02
Domaszék község képviselő testületének 9/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1 ) bekezdésében és 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


1. §


A Rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.


2. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

                                   Kispéter Géza sk.                               Dr. Csányi Imre sk.

                                   polgármester                                             jegyző
Záradék: a rendelet kihirdetve: 2016. június 30. napján

                                                                                              Dr. Csányi Imre

                                                                                                     jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
36.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!