nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 5/2015 (III.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-26 - 2015-03-27
Domaszék község képviselő testületének 5/2015 (III.26.) önkormányzati rendelete
A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet módosítása

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 6. § a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőt rendeli el:1. §


A Rendelet 5. § (3) bekezdése hatályát veszti.


2. §

A Rendelet 8. §-a hatályát veszti és az alábbi rendelkezés a hatályos:

„ 8. §

Megállapítható, de nem folyósítható annak a pályázónak támogatás, aki

a) korábban az önkormányzattól kapott támogatásával nem megfelelően számolt el;

b) a korábban az önkormányzattól kapott támogatását a Képviselő-testület hozzájárulása nélkül eltérő célra használta fel.”3. §


E rendelet 2015. március 26. napján 15 óra 26 perckor lép hatályba, majd 2015. március 27. napján hatályát veszti.Domaszék, 2015. március 26.                        Kispéter Géza s.k.                                                     dr. Csányi Imre s.k.

                        polgármester                                                              jegyzőZáradék: a rendelet kihirdetve 2015. március 26. napján 15 óra 26 perckor.


                                                                                                          dr. Csányi Imre

                                                                                                          jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!