nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2021-01-01 -tól
Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 14/2017.(IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelet hatályba nem léptetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Úrhida Község Önkormányzata Polgármestere a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének kihirdetett, de még hatályba nem lépett a helyi adókról szóló 14/2017.(IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelte nem lép hatályba.

2.§ Ez a rendelet 2021. január 1-én lép hatályba.
Bognár József                                                                     dr. Pahola Tünde

 polgármester                                                                              jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!