nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-31 -tól
Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi gazdálkodásáról

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:


 1. §   A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának

                        1. bevételi fő összegét                                      655 668 789  forintban

                        2. kiadási fő összegét                                       328 813 458  forintban

                 hagyja jóvá.


 1. § A képviselő-testület a működési kiadási főösszeget                149 659 215  forintban

            ebből:

            a) a személyi jellegű kiadásokat                                               26 935 937 forintban

            b) a munkaadókat terhelő járulékokat                                        5 517 375 forintban

            c) a dologi jellegű kiadásokat                                                    41 286 993 forintban

            d) ellátottak pénzbeli juttatása                                                    3 238 000 forintban

            e) egyéb működési célú kiadások                                              8 405 473 forintban


 1. § Az önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadási főösszegét 64 275 437 forintban

            ebből:

            a) a beruházások kiadásait                                                       6 748 540 forintban

            b) a felújítások kiadásait                                                         57 526 897 forintban

            c) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat                                        0 ezer forintban

      hagyja jóvá.


 1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét
 1. összesítetten az 1.1 melléklet,
 2. kötelező feladatonként az 1.2 melléklet,
 3. önként vállalt feladatonként az 1.3 melléklet,
 4. felhalmozási kiadásait - az 1.4 melléklet szerint hagyja jóvá.
 1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi
 1. működési mérlegét a 2.1 melléklet
 2. felhalmozási mérlegét a 2.2 melléklet szerint hagyja jóvá.
 1. §  A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait beruházásonként részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
 1. §   Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadásait kiemelt felújításonként a 4. melléklet tartalmazza.
 1. §   Az önkormányzat az Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevétele és kiadása nem keletkezett
 2. § A Képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételeit és kiadásait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
 3. § A Képviselő-testület az Úrhidai Tündérkert Óvoda 2018. évi bevételeit és kiadásait  a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
 4. §A Képviselő-testület az önkormányzat év közben keletkezett költségvetési többlet felhasználását a költségvetési maradvány elszámolással egyidejűleg a 7. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.
 5. §Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettsége nem keletkezett.

 13. § Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön nem keletkezett.

14. § Az önkormányzatnak adósságállománya nem keletkezett.

15. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet, míg a közvetlen támogatásokat a 9. melléklet mutatja be.

16. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a

a)  a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 10.1 melléklet,

b) a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 10.2 melléklet szemlélteti.

17.  A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet szemlélteti.

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15) önkormányzati rendelet.


Bognár József                                                                      dr. Boda Zsuzsanna

     polgármester                                                                                   jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.1. melléklet
26.17 KB
1.2. melléklet
26.66 KB
1.3. melléklet
26.44 KB
1.4. melléklet
26.58 KB
2.1. melléklet
20.39 KB
2.2. melléklet
20.39 KB
3. melléklet
15.79 KB
4. melléklet
16.3 KB
5.melléklet
19.31 KB
6. melléklet
19.45 KB
7. melléklet
16.09 KB
8. melléklet
14.67 KB
9.melléklet
14.95 KB
10.1. melléklet
19.05 KB
10.2. melléklet
14.64 KB
11. melléklet
14.33 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!