nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 6/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-28 -tól
Domaszék község képviselő testületének 6/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a 32. cikk (2) bekezdésben biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint az állami hozzájárulások elszámolásáról a következőket rendeli el:


  1. §


Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót


629.305 e Ft bevétellel

508.071 e Ft kiadással fogadja el

 ebből felhalmozási bevétel                 80.405 e Ft                             

          felhalmozási  kiadás                66.593 e Ft            


Domaszék Községi Önkormányzat 2015. évi bevételeinek teljesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

  1. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2015. évi kiadásainak teljesítését címenkénti összesítésben a 2. sz. melléklet tartalmazza.

  1. §


A Domaszék Községi Önkormányzat 2015. évi kiadásainak kormányzati funkciónkénti teljesítését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

  1. §


A Domaszék Községi Önkormányzat 2015. évi fejlesztési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

  1. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2015. évi mindösszesen könyvviteli mérlegét az 5. sz. melléklet tartalmazza.


6. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2015. évi mindösszesen maradványának levezetését a 6. sz. melléklet tartalmazza.


                                                                                      7. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2015. évi mindösszesen pénzkészletének levezetését a 7. sz. melléklet tartalmazza.


8. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2015. évi mindösszesen egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 8. sz. melléklet tartalmazza.                                                                       

                                                                   

                                                                                       9. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2015.évi mindösszesen egyszerűsített mérlegét a 9. sz. melléklet tartalmazza.


10. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2015. évi mindösszesen hátralékok és túlfizetések állományát a 10. sz. melléklet tartalmazza.


11. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2015. évi adóhátralékainak kimutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

                                                                        

                                                                                      12. §Domaszék Községi Önkormányzat 2015. évi vagyonát a 12. sz. melléklet tartalmazza.

           

           

                                                                                     13. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2015. évi működési és fejlesztési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 13. sz. melléklet tartalmazza.

                                              


                                                                                     14. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2015. évi intézményi szinten történő kiadásainak teljesítését  a 14. sz. melléklet tartalmazza.                                                                                     15. §


Domaszék Községi Önkormányzat civil szervezetek 2015. évi támogatásának teljesítését a 15. sz. melléklet tartalmazza.


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


                 Kispéter Géza sk.                                                             dr. Csányi Imre sk.

                    polgármester                                                                            jegyzőZáradék: e rendelet kihirdetve: 2016. május 27.


          dr. Csányi Imre

       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
51 KB
2. számú melléklet
48.5 KB
3-a számú melléklet
93.5 KB
3. számú melléklet
18.5 KB
4. számú melléklet
30.5 KB
5. számú melléklet
24 KB
6-8-9. számú melléklet
80.5 KB
7. számú melléklet
13.5 KB
10. számú melléklet
37 KB
11. számú melléklet
20 KB
12. számú melléklet
37.5 KB
13. számú melléklet
29.5 KB
14. számú melléklet
6.5 KB
15. számú melléklet
17.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!