nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(VI.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-06-07 -tól
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(VI.7.) önkormányzati rendelete
Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Malomsok Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1. § A Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdése hatályát veszti.


2. § (1) A Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


"(3) A sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztésnek is meg kell felelnie az e rendelet 26. §

      (1) bekezdésében előírt követelményeknek."


3. § A Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 59. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


"a) a polgármester"


4. § A Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 70. § (2) bekezdése utolsó mondata hatályát veszti.


5. § A Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 70. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

        " (3) A jegyzőnek a bizottsági üléseken, a képviselő-testületi ülésen történő részvételével kapcsolatos jogosultságára, a képviselő-testület, a bizottság, a polgármester jogszabálysértő döntésének észlelésével kapcsolatos kötelezettségére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései az irányadóak."


6. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


            Hegyiné Böröcz Adél                                                                  Fintáné Dóra Mária

                       jegyző                                                                                    polgármester


A rendeletet kihirdettük:


Malomsok, 2019. június 07. 

                                                                                                                Hegyiné Böröcz Adél     

                                                                                                                                         jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!