nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-09-18 - 2016-12-31
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelete
Az építményadórólSzabadbattyán Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének

18/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelete


Az építményadóról


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, az 5.§ b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az illetékességi területén – határozatlan időre – megállapítja  az építményadót.


2.§ Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterület.


3.§ Az adó évi mértéke 300 Ft/m2


4.§ Mentes az adó alól a belterületen lévő építmények közül a lakás és a nem

lakás céljára szolgáló épület, épületrész.  


5.§         (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti az építményadóról szóló 13/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet.Mátrai Csaba                                                            Némethné Jenei Éva

polgármester                                                                    jegyző

Záradék:

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre 2013. augusztus 27. napjától  2013. szeptember 16.  napjáig a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént.

Ellene bejelentés, észrevétel nem érkezett.

A rendeletet a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján a mai napon kifüggesztéssel kihirdettem.

Szabadbattyán, 2013. szeptember 17.  


Némethné Jenei Éva – jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!