nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-30 -tól
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Várkesző Község Önkormányzata Képviselő testületének az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Várkesző község 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.27.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


Várkesző község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2018.(II.27.) (továbbiakban R.) rendeletének 2.§. (1)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:                                                     

„2.§.(1)  A Képviselőtestület az Önkormányzat és költségvetési szervei

                             

                                            a./ bevételi főösszegét :   39.819.624 Ft-ban

                                            b./ kiadási főösszegét  :   39.819.624 Ft-ban  állapítja meg.”

  

2.§.


Várkesző község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2018.(II.27.) (továbbiakban R.) rendeletének 3.§. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:                                                     

„(7) Az önkormányzat a kiadások között 602.558,- Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”


3.§.


A R. 1.2/1 ,2/2, 4., 6., 7., 8.1.1., 8.1.2,8.1.3., 8.1.4, 8.2,számú mellékletei, valamint az 1.sz.tájékoztató helyébe e rendelet  1., 2/1., 2/2., 4., 6., 7., 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3., 8.1.4., 8.2. mellékletek és az 1.sz. tájékoztató lépnek.4.§.


E rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                                               Hegyiné Böröcz Adél                                 Ferencz Dezső     

                                                                         jegyző                                                 polgármester                         A rendelet kihirdetve:

Várkesző, 2019. május 30.                                                                                  Hegyiné Böröcz Adél

                                                                                              jegyző                 Csatolmányok

Megnevezés méret
Módosított kv-i rendelet mellékletei
110.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!