nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 15/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-11-28 - 2018-12-01
Domaszék község képviselő testületének 15/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelete
A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 6. és 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról a következőket rendeli el:


  1. §


 Az óvodai ellátás étkezési intézményi térítési díja napi háromszori étkezés esetén, naponta:


Tízórai

91,00 Ft

Ebéd

198,00 Ft

Uzsonna

81,00 Ft  1. §


  1. Az általános iskolai ellátást igénybevevők étkezési intézményi térítési díja napi háromszori étkezés esetén, naponta Áfa nélkül:


Tízórai

95,00 Ft

Ebéd

300,00 Ft

Uzsonna

100,00 Ft


  1. Az általános iskolai ellátást igénybevevők egyszeri (ebéd) étkezési intézményi térítési díja: 300,00 Ft/nap.

  1. §


Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.


4. §


Hatályát veszti a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 6/2003. (II. 26.) Kt. rendelet, valamint az azt módosító 6/2004. (I.27.) Kt., a 2/2005. (I.26.) Kt., a 17/2006. (VIII.18.) Kt., a 15/2007. (IX.10.) Kt., a 7/2008. (II.29.) Kt., a 14/2008. (IV.25.) Kt., az 1/2009. (I.09.) Kt., a 9/2010. (VIII.18.) Ö.r., a 21/2010. (XII.10.) Ör., a 24/2011. (XII.9.) és a 19/2012. (XII. 12.) önkormányzati rendelet.


                        Kispéter Géza                                                dr. Csányi Imre

                        polgármester                                                  jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve 2014. november 27. napján.


                                                                                              dr. Csányi Imre

                                                                                              jegyzőZáradék:

A rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul.


                                                                                              dr. Csányi Imre

                                                                                              jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!