nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 7/2018 (XI.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 -tól
Domaszék község képviselő testületének 7/2018 (XI.23.) önkormányzati rendelete
A köztemető és a temetkezés rendjének helyi szabályozásáról szóló 22/2000. (X.1.) Kt. rendelet módosításáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a köztemető és a temetkezés rendjének helyi szabályozásáról szóló 22/2000. (X. 1.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőt rendeli el:


1. §


A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.2. §


E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.Domaszék, 2018. november 22.


                        Kispéter Géza s.k.                                         dr. Csányi Imre s.k.

                           polgármester                                                       jegyzőZáradék: a rendelet kihirdetve 2018. november 23. napján.


                                                                                            dr. Csányi Imre

                                                                                                    jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
24.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!