nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-11-29 - 2019-12-02
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/2014.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:1.§ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/2014.(X.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (2) Évi 4.000 ft/év összegű adókedvezmény illeti meg a kommunális adó fizetési kötelezettség alól azt a magánszemélyt, aki az adott ingatlan vonatkozásában állandó lakosként lakóhellyel rendelkezik Csögle községben.”


2.§ Ezen rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.
         Kustos Péter sk.                                                                                 Dr. Cseh Balázs sk.

           polgármester                                                                                             jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Csögle Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. november 28. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Csögle, 2019. november 28.


Dr. Cseh Balázs sk.

       jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!