nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (X.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-10-25 -tól
Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (X.24.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. § Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési képviselők és bizottsági tagok részére tiszteletdíjat nem állapít meg.


  1. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Bognár József                                                    dr. Boda Zsuzsanna

polgármester                                                                  jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!