nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-30 -tól
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2018. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Marcaltő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§


(1) A Képviselő testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2018. évi bevétele 233.184 e.

forint volt.

(2) A bevételek részletezését az 1.; 1.1.; 1.1./a.; 1.1./b.; és 1.2. számú melléklet tartalmazza.2.§


(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi kiadásait 143.259 e. forintban állapítja

meg.

(2) A kiadások részletezését a 2.; 2.1; 2.1/a; 2.1/b; 3.; 4.; számú melléklet tartalmazza.


3.§


(1) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 2018.évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege a

6.számú mellékletben található.

4.§


(1) A Képviselőtestület a 2018.évi záró pénzkészlet állománya 89.906 e. forint, melyet a

7.1 és 7.2. számú melléklet mutat be.

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a 2018. évi pénzkészlet a 2019. évi

bevételek között szerepel.5.§


Az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, az egyéb állami pénzalapokkal, valamint a helyi önkormányzatok általános és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásokkal való elszámolását a 8. számú melléklet jeleníti meg.

6.§


Az önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközei, forgóeszközei és pénzeszközei összesen 364.015 e Ft volt 2018. december 31-én. Ezek részletezését a 9.számú melléklet tartalmazza.7.§


Az önkormányzat 2018. év végi adósságállománya a 10. és 10.1. számú mellékletekben szerepel. A pénzeszközök változását a 11. és 11.1 sz. mellékletek mutatják be.8.§


A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően a takarékosság messzemenő figyelembevételével történt.


9.§


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Marcaltő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelete, valamint a Marcaltő

község Önkormányzat és Szervei 2017. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete.


Hegyiné Böröcz Adél      Sandl Zoltán

jegyző                           polgármester


Kihirdetve: Marcaltő, 2019. május 30.Hegyiné Böröcz Adél

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Zárszámadás mellékletei
151 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!