nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközség képviselő-testületének 3/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-31 -tól
Domaszék Nagyközség képviselő-testületének 3/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete
A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


  1. §A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 3. § A képviselő-testület a Domaszék Nagyközségi  Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és Kincskereső Óvoda  2018. évi költségvetésének


         a) kiadási főösszegét                        1.387.870  ezer forintban,

         b) bevételi főösszegét                       1.387.870  ezer forintban,

         c) költségvetési egyenleget                            0   Ft-ban   állapítja meg. „


  1. §


A rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


                     Megnevezés                                               e Ft

- Működési kiadások előirányzata összesen:           828.788

Ebből:

- személyi jellegű kiadások (K1):                 209.612

- munkaadókat terhelő járulékok (K2):          46.932

- dologi jellegű kiadások (K3):                     234.277

- Szociális ellátások (K4):                                7.500

-szociális ellátások (K5):                                    405

-pénzeszköz átadások (K5):                        110.652

-tartalékok (K5):                                           219.410


  1. §


 A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. §  Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 559.082 ezer forint.”


  1. §


A rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi lép:


  1. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.


Polgármesteri Hivatal                                                    14     fő

Önkormányzat                                                               5,5  fő

(ebből 1 fő tanyagondnok)

Település üzemeltetés                                                  1,5  fő

Sportcsarnok                                                                   2     fő

Domaszék Óvoda                                                          30,5  fő

Domaszék Iskola                                                             0,25 fő

Könyvtár                                                                          1      fő


                                                                  Összesen:                54,75   fő  1. §


A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

            Kispéter Géza                                                                                dr. Csányi Imre

         polgármester                                                                                            jegyző                               

                                                            


Záradék: a rendelet kihirdetésének napja. 2019. május 30.                               dr. Csányi Imre

                                                            jegyző


Mellékletek:


3. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek II. módosítása

3./a melléklet: Önkormányzat bevételei

3./b melléklet: Hivatal bevételei

3./c melléklet:  Óvoda bevételei

4. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi kiadásai címrend szerint II. módosítás

4./a sz melléklet : Önkormányzat kiadásai  címrend szerint

4./b sz. melléklet: Hivatal kiadásai címrend szerint

4./c sz. melléklet: Óvoda kiadásai címrend szerint

5. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi módosított kiadásai kormányzati funkciók szerint II. módosítás

5./a melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Önkormányzat

5./b melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Polgármesteri Hivatal

5./c melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Kincskereső Óvoda

6. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi fejlesztési kiadásainak II. módosítása

12. sz. melléklet Civil szervezetek 2018. évi támogatása II. módosításCsatolmányok

Megnevezés méret
3. sz. melléklet
70 KB
4. sz. melléklet
64 KB
5. sz. melléklet
61 KB
6. sz. melléklet
41 KB
12. sz. melléklet
30.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!