nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(VIII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-08-15 -tól
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(VIII.15.) önkormányzati rendelete
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 7/2014.(XI.28) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Malomsok község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Malomsok község Önkormányzat Képviselő-testületének: A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete, helyébe, jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                               Fintáné Dóra Mária                                               Hegyiné Böröcz Adél

                                    polgármester                                                                  jegyző
A rendeletet kihirdettük:


2019. augusztus 15-én.                                                                                                                Hegyiné Böröcz Adél

                                                                                                                               jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz melléklet
11.88 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!