nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 41/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-15 - 2020-12-31
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 41/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete
A gyermek intézmények étkezési térítési díjairól

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

E rendelet hatálya kiterjed

1)  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén lévő bölcsődékre, óvodákra, általános-, és középiskolákra.

2)[1] A gyermekek ellátásáért fizetendő térítési díjak az egyes intézményekben az alábbiak szerint alakulnak:


Bölcsőde, mini bölcsőde

Napi bruttó térítési díj

Normál étkezés   Diétás étkezés

Reggeli

     90 Ft                             100 Ft

Tízórai

     60 Ft                               70 Ft

Ebéd

   295 Ft                             310 Ft

Uzsonna

     90 Ft                             100 Ft

Összesen:

   535 Ft                             580 Ft

Óvoda

Napi bruttó térítési díj

Normál étkezés   Diétás étkezés

Reggeli

  225 Ft                              235 Ft

Tízórai

  130 Ft                              140 Ft

Ebéd

  390 Ft                              400 Ft

Uzsonna

  130 Ft                              140 Ft

Vacsora

  280 Ft                              295 Ft

Összesen:

 1155 Ft                            1210 Ft

Általános iskola


Napi bruttó térítési díj

Normál étkezés   Diétás étkezés

Reggeli

  295 Ft                              310 Ft

Tízórai

  155 Ft                              160 Ft

Ebéd

  430 Ft                              440 Ft

Uzsonna

  155 Ft                              160 Ft

Vacsora

  360 Ft                              370 Ft

Összesen:

1395 Ft                            1440 Ft


KözépiskolaNapi bruttó térítési díj

Normál étkezés   Diétás étkezés

Reggeli

  360 Ft                           370 Ft

Tízórai

  180 Ft                           190 Ft

Ebéd

  520 Ft                           530 Ft

Uzsonna

  180 Ft                           190 Ft

Vacsora

  420 Ft                           430 Ft

Összesen:

   1660 Ft                         1710 Ft”2. §

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a közétkeztetési szolgáltató részére a mindenkor fizetendő gyermekintézményi térítési díjak legfeljebb 60%-ának megfelelő rezsiköltség finanszírozást biztosít az éves állami normatíva erejéig, számla ellenében.


3. §

1) A gyermekintézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról.

2) Ha az előző bekezdésben meghatározott esetben a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését illetve elengedését kéri úgy az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az illetékes bizottság javaslatát figyelembevéve a polgármester dönt a személyi térítési díj összegéről.

3) Ha a felsorolt ellátást a jogosult a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe – betegség vagy más ok miatt – akkor a távolmaradást az intézményvezetőjénél kell bejelenteni. A bejelentést követő naptól kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól.


4. §

Jelen rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, mellyel egyidőben hatályát veszti a gyermek intézmények étkezési térítési díjairól szóló 2/2003. (01. 20.) Kgy. rendelet.[1]

A rendelet szövegét a 8/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. március 15-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!