nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 21/2014 (XII.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-12-12 -tól
Domaszék község képviselő testületének 21/2014 (XII.11.) önkormányzati rendelete
A 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Domaszék Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és Kincskereső Óvoda 2014. évi költségvetésének


         a) kiadási főösszegét                        567.067  ezer forintban,

         b) bevételi főösszegét                       567.067  ezer forintban,

         c) költségvetési egyenleget                         0   Ft-ban   állapítja meg.”


                                                            2.§A rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


                     Megnevezés                                                   e Ft

- Működési kiadások előirányzata összesen:          498.346

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                         144.904

- munkaadókat terhelő járulékok:                    38.863

- dologi jellegű kiadások:                             196.812

- pénzeszköz átadások:                              117.767


A speciális célú támogatások az alábbiakból állnak:


-KFT pénzeszköz átadás                                                30.000 e Ft

-Civil szervezetek támogatása                                           5.000 e Ft

-Bursa Hungarica támogatás                                               130 e Ft

............................................................................................................

Összesen:                                                                     35.130 e Ft


SZKTT-nek működési célú pénzeszköz átadás:                 24.933 e Ft


(2) Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:


         -Civil szervezetek támogatása:                                 5.000 e Ft összegben;

         -BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat                   130 e Ft összegben.(3) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait a 6. számú melléklet, kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet kormányzati funkciók szerint állapítja meg.”


3. §


 A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 68.721 ezer forint. (7. sz. melléklet)”


4. §


A rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat létszám-előirányzatát:

  53,5 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.


  1. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.


Polgármesteri Hivatal                                                    14  fő

Önkormányzat                                                               4     fő

Sportcsarnok                                                                 2     fő

Domaszék Óvoda                                                        27,5  fő

Domaszék Iskola                                                           5     fő

Könyvtár                                                                       1     fő


                                                                  Összesen:           53,5   fő”

                                                                                   

                                                                             4. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

            Kispéter Géza sk.                                      dr. Csányi Imre sk.

            polgármester                                                    jegyző                                      

                                                            
Záradék: a rendelet kihirdetésének napja: 2014. december 12.dr. Csányi Imre

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
3. számú melléklet
25.5 KB
4. számú melléklet
14.5 KB
5. számú melléklet
65.5 KB
6. számú melléklet
47.5 KB
7. számú melléklet
33 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!