nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-30 -tól
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Csögle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A Képviselő-testület Csögle Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az önkormányzat a 2018. évi 189.283.235 forint eredeti bevételi és kiadási, és 218.305.722 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2018. évi bevételének teljesített főösszegét 21.060.607 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 203.808.711 forintban állapítja meg.


2.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.


(2) Az önkormányzat 2018. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzat 2018. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 4. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 5. melléklet tartalmazza.


(5) Az önkormányzat 2018. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 6. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 17.251.896 Ft összegben.


(6) Az önkormányzat 2018. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.


(7) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 8. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el.


(8) Az önkormányzat 2018. évi részesedéseinek kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.


(9) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.


(10) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2018. évben bekövetkezett változásokat a 11. melléklet részletezi.


(11) Az önkormányzat 2018. évi követeléseinek állományát a 12. melléklet tartalmazza.


(12) Az önkormányzat 2018. évi kötelezettségeinek kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.


(13) Az önkormányzat által 2018. évben adott közvetlen támogatások (átadott pénzeszközök) részletezését a 14. melléklet tartalmazza.


(14) Az önkormányzat által 2018. évben adott közvetett támogatások részletezését a 15. melléklet tartalmazza.


(15) A kölcsönök állományát és az adott kölcsönök alakulását a 16. melléklet tartalmazza.


(16) Az önkormányzat 2018. évi hitelállományának változását a 17. melléklet mutatja be.


(17) Az önkormányzat 2018. évi normatív támogatások elszámolásának bemutatását a 18. melléklet tartalmazza.


(18) A többéves kihatású döntések, kötelezettségvállalások bemutatását a 19. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak nincs többéves kihatású döntése.


(19) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 20. melléklet tartalmazza.


(20) Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét a 21. melléklet, kiadásait 22. melléklet, bevételeit 23. melléklet tartalmazza


(21) Csöglei Óvoda mérlegét a 24. melléklet, kiadásait 25. melléklet, bevételeit 26. melléklet tartalmazza


3.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

                             Kustos Péter sk.                                                 Némethné Kovács Szilvia sk.

                               polgármester                                                                    jegyző
A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Csögle, 2019. május 30.


                                                                                              Némethné Kovács Szilvia sk.

                                                                                                             jegyző            Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
105.1 KB
2. melléklet
200.36 KB
3. melléklet
79.6 KB
4. melléklet
221.53 KB
5. melléklet
198.07 KB
6. melléklet
70.05 KB
7. melléklet
127.89 KB
8. melléklet
94.01 KB
9. melléklet
60.48 KB
10. melléklet
180.54 KB
11. melléklet
81.59 KB
12. melléklet
79.4 KB
13. melléklet
64.91 KB
14. melléklet
59.51 KB
15. melléklet
199.31 KB
16. melléklet
61.65 KB
17. melléklet
64.34 KB
18. melléklet
68.7 KB
19. melléklet
84.25 KB
20. melléklet
110.99 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!