nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (XI.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-11-07 -tól
Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (XI.5.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló 4/2014. (III.18.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Ófehértó Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

11/2020. (XI.5.) önkormányzati rendelete


az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó

szabályokról szóló 4/2014. (III.18.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről


Ófehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Hatályát veszti az Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló 4/2014. (III.18.) számú önkormányzati rendelete, 2020. december 31. napján.

2. §

Ez a rendelet a 2020. november 6-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.              Simon József                                                          Boráné Hegedüs Erzsébet

              polgármester                                                                          jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!