nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-26 - 2020-04-22
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:1. §

E rendelet hatálya a Domaszéki Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


2. §

(1) A Domaszéki Polgármesteri Hivatal

a) 2020. augusztus 24-29-ig, valamint

b) 2020. december 21-29-ig igazgatási szünetet tart.


(2) Az igazgatási szünet ideje alatt egy fő anyakönyvvezető naponta ügyeletet tart születési és halálesetek anyakönyvezésére. Az ügyelet működéséről részletes tájékoztatást az igazgatási szünet megkezdése előtt az önkormányzat a honlapján tesz közzé.3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. január 1. napján hatályát veszti.
                                     Sziráki Krisztián                                                                          dr. Pálfi Tímea

                                        polgármester                                                                                     jegyző
Záradék: A rendelet kihirdetve 2020. február 25. napján.                                                                                                                                      dr. Pálfi Tímea

                                                                                                                                             jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!