nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Jászapáti Város Polgármesterének 13/2020. (V.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-05-20 - 2020-06-26
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Jászapáti Város Polgármesterének 13/2020. (V.6.) önkormányzati rendelete
piacon történő árusítás és a piac 65. életévület betöltött személyek általi látogatásának rendjére vonatkozó szabályozásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a védelmi intézkedésről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §[1]2. §


(1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy a piac területét 8.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.


(2) A piacon 8.00 óra és 12.00 óra közötti időben az árusok és az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.


3. §


A piac területén is mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.


4. §


Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.[1]

Hatályon kívül helyezte a 14/2020. (V. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2020. május 20-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
Indokolás
23.35 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!