nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközség Képviselő testületének 9/2019 (VIII.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-01 -tól
Domaszék Nagyközség Képviselő testületének 9/2019 (VIII.27.) önkormányzati rendelete
Az egyes szociális ellátásokról szóló 15/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában és 32. (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8. pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján az egyes szociális ellátásokról szóló 15/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására következőket rendeli el:


1. §


A Rendelet az alábbi 7/A. §-szal egészül ki:


"7/A. §


(1) Valamennyi domaszéki bejelentett lakóhellyel rendelkező, általános iskolában első évfolyamos, és/vagy a Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskolában első évfolyamos gyermek egyszeri 10.000.- forintos beiskolázási települési támogatásra jogosult.
(2) A támogatás igénybe vételéhez a gyermek szülője vagy törvényes képviselője a tanév megkezdését követő 30 napon belül iskolalátogatási igazolást nyújt be."


2. §


Ez a rendelet 2019. szeptember 1. napján lép hatályba.


Domaszék, 2019. augusztus 26.                        Kispéter Géza sk.                                                      dr,.Csányi Imre sk.

                        polgármester                                                                     jegyzőZáradék: a rendelet kihirdetve 2019. augusztus 27. napján.


                                                                                                          dr. Csányi Imre

                                                                                                                jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!