nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 10/2015 (IV.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-24 -tól
Domaszék község képviselő testületének 10/2015 (IV.23.) önkormányzati rendelete
Az újszülöttek köszöntéséről és támogatásáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, figyelemmel az Alaptörvény L. cikk (2) bekezdésében foglaltakra az újszülöttek köszöntésére és támogatására a következőket rendeli el:


A rendelet célja és hatálya

1. §


(1) A rendelet célja

a) Domaszék község lakosságszámának növelése;

b) a gyermeket vállaló domaszéki szülők anyagi támogatása;

c) a domaszéki köznevelési intézmények ellátotti létszámának növelése;

d) a domaszéki gyermekek szülőfalujukhoz való kötődésének erősítése.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Domaszék község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra és az Európai Unió tagállamainak állampolgáraira, valamint a letelepedési engedéllyel rendelkező külföldi személyekre, vagy állandó tartózkodásra jogosító személyazonosító igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra.


Az újszülöttek köszöntése és támogatása

2. §


(1) Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyévet megelőző évben született gyermekek és szüleik tiszteletére ünnepséget rendez, melynek során a polgármester a családokat virággal, üdítőitallal köszönti. Az ünnepség alkalmával a gyermekekről fényképalbum készül.

(2) A gyermekek szüleikkel Domaszék közterületére Domaszék Községi Önkormányzat által biztosított fát ültetnek és gondoskodnak folyamatos gondozásáról, az önkormányzati tulajdonú Domatisz Nonprofit Kft. közreműködésével.


3. §


(1) Az újszülöttek a születésüket követő 120 napon belül 10.000,- forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatási összegre jogosultak, mely összeget a gyermek szülője helyezi el a gyermek számára nyitott betétkönyvben.

(2) A támogatás szociális rászorultságtól függetlenül igényelhető. A támogatás igényléséhez e rendelet melléklete szerinti nyomtatványt kell kitölteni és benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.

(3) A támogatási összeg – a szülő választása szerint a gyermek nevére szóló fenntartásos vagy a szülő nevére kiállított - betétként történő elhelyezésének igazolására a szülő utólagosan – a folyósítást követő 30 napon belül – köteles bemutatni a betétkönyvet a Polgármesteri Hivatalban.


Záró és hatályba léptető rendelkezések

4. §


Hatályát veszti Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az újszülöttek köszöntéséről és támogatásáról szóló 14/2002. (VI. 1.) Kt. rendelete, valamint az azt módosító 5/2004. (I. 30.) Kt., a 4/2006. (II. 1.) Kt. és a 6/2009. (IV. 24.) Kt. rendelet.


5. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Domaszék, 2015. április 23.


                                   Kispéter Géza s.k.                              dr. Csányi Imre s.k.

                                   polgármester                                       jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve 2015. április 23. napján.


                                                                                              dr. Csányi Imre

                                                                                              jegyző


Záradék:

A rendelet az európai uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul.


                                                                                              dr. Csányi Imre

                                                                                              jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
26.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!