nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-30 -tól
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Marcaltő Község Önkormányzata Képviselő testületének az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Marcaltő község 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.27.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


Marcaltő község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2018.(II.27.) (továbbiakban R.) rendeletének 2.§. (1)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§.(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat és költségvetési szervei


a./ bevételi főösszegét : 239.514.412 Ft-ban

b./ kiadási főösszegét : 239.514.412 Ft-ban állapítja meg.”


2.§.


Marcaltő község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2018.(II.27.) (továbbiakban R.) rendeletének 3.§. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) Az önkormányzat a kiadások között 49.547.568 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”


3.§.


A R. 1.1; 2/1 ,2/2, 4., 6., 8.1.1., 8.1.2, 8.1.4, 8.2,számú mellékletei, valamint az 1.sz.tájékoztató helyébe e rendelet 1.1, 2/1., 2/2., 4., 6., 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4., 8.2. mellékletek és az 1.sz. tájékoztató lépnek.4.§.


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Hegyiné Böröcz Adél         Sandl Zoltán

jegyző                              polgármesterA rendelet kihirdetve:

Marcaltő, 2019. május 30.Hegyiné Böröcz Adél

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Módosított kv-i rendelet mellékletei
117 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!