nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 4/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 -tól
Domaszék község képviselő testületének 4/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete
A 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a 32. cikk (2) bekezdésben biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint az állami hozzájárulások elszámolásáról a következőket rendeli el:


  1. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót


1.071.569.951 Ft bevétellel

   599.469.821 Ft kiadással fogadja el

 ebből felhalmozási bevétel                  261.865.037 Ft                                  

          felhalmozási kiadás                   80.875.188 Ft            


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi bevételeinek teljesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.  1. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi kiadásainak teljesítését kormányzati funkciónkénti összesítésben a 2. sz. melléklet tartalmazza.


  1. §


A Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi kiadásainak összesítő kimutatását intézményenként a 3. sz. melléklet tartalmazza.


  1. §


A Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi fejlesztési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. sz. melléklet tartalmazza.


  1. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi könyvviteli mérlegét az 5. sz. melléklet tartalmazza intézményenként és összevontan.


6. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulásáról a 6. sz. melléklet tartalmazza.


7. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi pénzeszközeinek változását a 7. sz. melléklet tartalmazza.


8. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi részesedésit a 8. sz. melléklet tartalmazza.

                                                                                

9. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat civil szervezetek 2017. évi támogatásának teljesítését a 9. sz. melléklet tartalmazza.


10. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi maradványkimutatását a 10. sz. melléklet tartalmazza.


11. §Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi egyszerűsített éves összesített pénzforgalmi jelentését a 11. sz. melléklet tartalmazza.


12. §Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi összesített egyszerűsített mérlegtábláját a 12. sz. melléklet tartalmazza.


A rendelet a kihirdetése napjától 15,05 órától hatályos.                 Kispéter Géza sk.                                                             Dr. Csányi Imre sk.

                    polgármester                                                                            jegyző
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2018. május 31.Dr. Csányi Imre

         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
70.5 KB
2. számú melléklet
99 KB
3. számú melléklet
33.5 KB
4. számú melléklet
44 KB
5. számú melléklet
29.86 KB
6. számú melléklet
12.6 KB
7. számú melléklet
48.5 KB
8. számú melléklet
10.61 KB
9. számú melléklet
38 KB
10., 11., 12. melléklet
129.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!