nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 8/2016 (VI.30..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-07-01 - 2016-07-02
Domaszék község képviselő testületének 8/2016 (VI.30..) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Domaszék Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 3. § A képviselő-testület az Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és Kincskereső Óvoda  2016. évi költségvetésének


         a) kiadási főösszegét                        633.031  ezer forintban,

         b) bevételi főösszegét                       633.031  ezer forintban,

         c) költségvetési egyenleget                         0   Ft-ban   állapítja meg. „2.§


A rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


                     Megnevezés                                               e Ft

- Működési kiadások előirányzata összesen:       561.215

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                         178.236

- munkaadókat terhelő járulékok:                  47.905

- dologi jellegű kiadások:                             163.548

- pénzeszköz átadások:                                68.622

-tartalékok:                                                  93.813

-elvonások, és befizetések:                                201

-szociális ellátások:                                        8.890


Az 1. címen szereplő támogatások az alábbiakból állnak:


-KFT pénzeszköz átadás                                      33.000 e Ft

-Civil szervezetek támogatása                                6.503 e Ft

-Bursa Hungarica támogatás                                     260 e Ft

-Társulásoknak műk. Célú átadás                           2.335 e Ft

............................................................................................................

Összesen:                                                          42.098 e Ft


Szintén 1. címen a Domatisz Kft-nek pénzeszköz átadás rendezvényekhez kapcsolódóan:                                                      500 e Ft


A 4. címen az SZKTT-nek működési célú pénzeszköz átadás:     20.520 e Ft


Az 5. címen a település üzemeltetési feladatokra összesen a pénzeszköz átadás : 3.000 e Ft a Domatisz Kft részére, ivóvíz minőség javító programra 1.192 e Ft.


(2) Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:


         -Civil szervezetek támogatása:                            6.503 e Ft összegben;

         -BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat                    260 e Ft  összegben.3. §


 A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. §  Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 60.994 ezer forint. (7. sz. melléklet)

                                                                                   

                                                                               4. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.
            Kispéter Géza sk.                                                                                dr. Csányi Imre sk.

              polgármester                                                                                              jegyző                               

                                                            


Záradék: a rendelet kihirdetésének napja. 2016. június 30.                                    dr. Csányi Imre

                                                                                  jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
3. számú melléklet
22 KB
4. számú melléklet
21 KB
4.a. számú melléklet
16.5 KB
5. számú melléklet
56.5 KB
7. számú melléklet
35.5 KB
13. számú melléklet
16 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!