nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 6/2018 (X.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-10-03 -tól
Domaszék község képviselő testületének 6/2018 (X.2.) önkormányzati rendelete
A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


  1. §A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 3. § A képviselő-testület a Domaszék Nagyközségi  Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és Kincskereső Óvoda  2018. évi költségvetésének


         a) kiadási főösszegét                        1.371.534  ezer forintban,

         b) bevételi főösszegét                        1.371.534  ezer forintban,

         c) költségvetési egyenleget                      0   Ft-ban   állapítja meg. „  1. §


A rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


                     Megnevezés                                               e Ft

- Működési kiadások előirányzata összesen:           761.262

Ebből:

- személyi jellegű kiadások (K1):                 205.863

- munkaadókat terhelő járulékok (K2):            48.361

- dologi jellegű kiadások (K3):                     218.583

- Szociális ellátások (K4):                              7.500

-szociális ellátások (K5):                                  405

-pénzeszköz átadások (K5):                       122.184

-tartalékok (K5):                                         158.366        1. §


 A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. §  Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 610.272 ezer forint.”


  1. §


A rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi lép:


  1. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.


Polgármesteri Hivatal                                                  14  fő

Önkormányzat                                                               6     fő

(ebből 1 fő tanyagondnok)

Település üzemeltetés                                                    1     fő

Sportcsarnok                                                                 2     fő

Domaszék Óvoda                                                      30,5  fő

Domaszék Iskola                                                           0,25 fő

Könyvtár                                                                       1     fő


                                                                  Összesen:            54,75   fő  1. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


            Kispéter Géza                                                                  dr. Csányi Imre

             polgármester                                                                        jegyző                               

                                                            


Záradék: a rendelet kihirdetésének napja. 2018.10.02.                        dr. Csányi Imre

                                         jegyzőMellékletek:


3. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek I. módosítása

3./a melléklet:              Önkormányzat bevételei

3./b melléklet: Hivatal bevételei

3./c melléklet:  Óvoda bevételei

4. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi  módosított kiadási címrend szerint

4./a sz melléklet : Önkormányzat kiadásai  címrend szerint

4./b sz. melléklet: Hivatal kiadásai címrend szerint

4./c sz. melléklet: Óvoda kiadásai címrend szerint

5. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi módosított kiadásai kormányzati funkciók szerint

5./a melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Önkormányzat

5./b melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Polgármesteri Hivatal

5./c melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Kincskereső Óvoda

6. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi fejlesztési kiadásainak I. módosításaCsatolmányok

Megnevezés méret
3. számú melléklet
69 KB
4. számú melléklet
60.5 KB
5. számú melléklet
60.5 KB
6. számú melléklet
40 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!