nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-30 -tól
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Malomsok Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott  eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1)  bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetési zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásról a következőket rendeli e


1.§

(1) A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2018. évi bevétele 76.996.584

      forint volt.

(2) A bevételek részletezését az 1.2.3. számú melléklet tartalmazza.

2.§ 

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi kiadásait  47.125.783  forintban állapítja

      meg.

(2) A kiadások részletezését a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.

3.§

(1) A Képviselőtestület a 2018.évi pénzmaradványt  29.870.801  forintban határozza meg,

      az 5.sz melléklet szerinti részletezésben.     

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a 2018. évi pénzmaradvány a 2019. évi

      bevételek között szerepel. 

4.§

       Az önkormányzat vagyona a 2018. évi mérleg alapján  211.297.806  forint. Az összevont

      zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.§   

A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása a

     jogszabályi előírásoknak megfelelően a takarékosság messzemenő figyelembevételével

     történt.             

                                                                         6.§.                                        

     (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


 (2) Hatályát veszti Malomsok Község Önkormányzati Képviselő-testületének a Malomsok  Község Önkormányzat és Szervei 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelete, valamint Malomsok Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2017.évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról


                                           

                                   

                                           Hegyiné Böröcz Adél sk.                Fintáné Dóra Mária sk.

                                                     jegyző                                     polgármester       


Kihirdetve: Malomsok, 2019. május 30.                                                                             Csatolmányok

Megnevezés méret
Zárszámadás mellékletei
85.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!