nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 1/2007 (I.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-01 -tól
Domaszék község képviselő testületének 1/2007 (I.26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzati médiákban történt hirdetés díjairól

mely a 21/2007. (XII.12.) Kt., a 18/2009. (XII.10.) Kt. és a 18/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelettel módosult.


Domaszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése által kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


Domaszék Község Önkormányzatának médiái:

a.) Domaszéki Hírmondó (önkormányzati információs lap)

b.) DomaszékTV

c.) Domaszék település weboldala (www.domaszek.hu)


2. §


(1) Az 1. § a.) pontjában meghatározott médiákban történő hirdetési díjakat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(2) Az 1. § b.) és c.) pontjában meghatározott médiákban történő hirdetési díjakat e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


3. §

E rendelet 2007. február 1-től hatályos.


Kispéter Géza sk.                                                                                              Gulácsiné Somogyi Ilona sk.

   polgármester                                                                                                                 jegyző


A rendelet kihirdetésének időpontja: 2007. január 26.


Gulácsiné Somogyi Ilona sk.

   jegyző

Megjegyzés:

A Képviselő-testület a 21/2007. (XII.12.) Kt. rendelettel módosította, ahol az 1. és 2. számú melléklet módosult. (A rendelet hatálybalépésének időpontja: 2008. január 1.)

A Képviselő-testület a 18/2009. (XII.10.) Kt. rendelettel módosította, ahol az 1. számú melléklet módosult. (A rendelet hatálybalépésének időpontja: 2010. január 1.)

A Képviselő-testület a 18/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelettel módosította, ahol az 1. számú melléklet módosult. (A rendelet hatálybalépésének időpontja: 2011. január 1.)


Domaszék, 2010. december 10


Angyal Zsolt sk.

      jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2014. december 11.

(Hatálybalépés időpontja: 2015. január 1.)

Dr. Csányi Imre

                                                                                                    jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
30 KB
2. számú melléklet
31.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!