nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020 (VII.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-08 - 2020-07-09
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020 (VII.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:1. §


(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

(8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

(10) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.2. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Kmf.
                        Sziráki Krisztián sk.                                       dr. Pálfi Tímea sk.

                           polgármester                                                           jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
408.9 KB
2. sz. melléklet
114.33 KB
3. sz. melléklet
209.89 KB
4. sz. melléklet
150.69 KB
5. sz. melléklet
362.57 KB
6. sz. melléklet
219.9 KB
7. sz. melléklet
168.36 KB
8. sz. melléklet
129.44 KB
9. sz. melléklet
238.34 KB
10. sz. melléklet
134.52 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!