nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 12/2017 (VI.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-30 -tól
Domaszék község képviselő testületének 12/2017 (VI.29.) önkormányzati rendelete
A Közszolgálati Tisztviselők Napjáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében és a 232/A. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a köztisztviselőket megillető munkaszüneti napok szabályozására a következőt rendeli el:


1. §


A Domaszéki Polgármesteri Hivatal köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.


      2. §


E rendelet 2017. június 30. napján lép hatályba.Domaszék, 2017. június 29.
                                   Kispéter Géza sk.                               dr. Csányi Imre sk.

                                   polgármester                                             jegyző
Záradék: a rendelet kihirdetve 2017. június 29. napján.
                                                                                              dr. Csányi Imre

                                                                                                     jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!