nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 10/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Domaszék község képviselő testületének 10/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
A 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a 32. cikk (2) bekezdésben biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint az állami hozzájárulások elszámolásáról a következőket rendeli el:


  1. §


Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót


673.676.886 Ft bevétellel

502.319.707 Ft kiadással fogadja el

 ebből felhalmozási bevétel                 28.968.624 Ft                                     

          felhalmozási kiadás                 46.489.892 Ft            


Domaszék Községi Önkormányzat 2016. évi bevételeinek teljesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

  1. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2016. évi kiadásainak teljesítését címenkénti összesítésben a 2. sz. melléklet tartalmazza.

  1. §


A Domaszék Községi Önkormányzat 2016. évi kiadásainak kormányzati funkciónkénti teljesítését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

  1. §


A Domaszék Községi Önkormányzat 2016. évi fejlesztési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

  1. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2016. évi mindösszesen könyvviteli mérlegét az 5. sz. melléklet tartalmazza.


6. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2016. évi mindösszesen maradványának levezetését a 6. sz. melléklet tartalmazza.


                                                                                      7. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2016. évi mindösszesen pénzkészletének levezetését a 7. sz. melléklet tartalmazza.


8. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2016. évi mindösszesen egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

                                                                         

                                                                                                                                                              9. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2016.évi mindösszesen egyszerűsített mérlegét a 9. sz. melléklet tartalmazza.


10. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2016. évi mindösszesen hátralékok és túlfizetések állományát a 10. sz. melléklet tartalmazza.


11. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2016. évi adóhátralékainak kimutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

                                                                        

                                                                                      12. §Domaszék Községi Önkormányzat 2016. évi vagyonát a 12. sz. melléklet tartalmazza.

           

           

                                                                                     13. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2016. évi működési és fejlesztési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 13. sz. melléklet tartalmazza.

                                              


                                                                                     14. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2016. évi intézményi szinten történő kiadásainak teljesítését  a 14. sz. melléklet tartalmazza.                                                                                    15. §


Domaszék Községi Önkormányzat civil szervezetek 2016. évi támogatásának teljesítését a 15. sz. melléklet tartalmazza.


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                 Kispéter Géza sk.                                                   dr. Csányi Imre sk.

                    polgármester                                                                jegyző


Záradék: a rendelet kihirdetve: 2016. május 31.dr. Csányi Imre

         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
69.5 KB
2. számú melléklet
98.5 KB
3. számú melléklet
207.5 KB
3.d. számú melléklet
33.5 KB
4. számú melléklet
46.5 KB
5. számú melléklet
75 KB
6-8-9. számú melléklet
106.5 KB
7. számú melléklet
48 KB
10. számú melléklet
124 KB
11. számú melléklet
35.5 KB
12. számú melléklet
86.5 KB
13. számú melléklet
46 KB
14. számú melléklet
30 KB
15. számú melléklet
32.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!